Digital Services Act

Definicije

“DSA” označava Uredbu (EU) 2022/2065 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. listopada 2022. o Jedinstvenom tržištu digitalnih usluga i izmjeni Direktive 2000/31/EZ (poznata i kao Zakon o digitalnim uslugama).

“Illegalni sadržaj” označava, u kontekstu kratkoročnog iznajmljivanja smještaja, sadržaj koji se odnosi na kratkoročni najam, gdje sam najam pruža se suprotno primjenjivim zakonima.

“Primatelj usluge” definiran je prema DSA-i kao 'bilo koja fizička ili pravna osoba koja koristi posredničku uslugu, posebno u svrhu traženja informacija ili omogućavanja pristupa informacijama'. To uključuje korisnike kojima se informacije prikazuju putem Awaze usluge, čak i ako taj korisnik ne obavlja transakciju.

  1. Mjesečni aktivni primatelji usluge EU-a

U skladu s obvezama tvrtke Awaze prema članku 24. (2) DSA-e, procjenjujemo da je prosječan mjesečni aktivni primatelj usluge Awaze usluge u Europskoj uniji od 17. kolovoza 2023. do uključivo 17. veljače 2024. godine 6,764,256. Ovaj broj procjena je temeljen na dostupnim podacima tvrtke Awaze i smjernicama iz DSA-e. Napomena: Ova procjena pripremljena je isključivo u svrhu ispunjenja zahtjeva članka 24. (2) DSA-e i može se razlikovati od informacija o korisnicima prijavljenih u drugim kontekstima, te se ne smije koristiti u druge svrhe.

Awaze će nastaviti pratiti svoje usluge u Europskoj uniji i povremeno objavljivati ažurirane informacije, u skladu s zahtjevima DSA-e.

  1. Godišnje izvješće o transparentnosti

Awaze će objaviti svoje prvo godišnje izvješće o transparentnosti na kraju prvog izvještajnog ciklusa nakon potpunog stupanja na snagu DSA-e 17. veljače 2024. godine.

  1. Informacije o moderiranju sadržaja

Primatelji usluge koji pružaju sadržaj koji je uključen na naše web stranice (na primjer, o kućama za odmor) obaviješteni su o svojoj odgovornosti i obvezi pružanja točnih informacija te su godišnje podsjećani da ažuriraju pružene informacije prema potrebi (iako to mogu činiti češće, ako je potrebno).

Gosti kuća za odmor imaju priliku pregledati objekte koje su posjetili nakon svog boravka, a takvi se pregledi objavljuju na našoj web stranici. Ovi pregledi obrađuju se od strane dobavljača treće strane (Feefo). Feefo ima smjernice koje recenzenti moraju slijediti, posebno u vezi s korištenjem osobnih informacija ili neprikladnim jezikom. Nepridržavanje takvih smjernica može rezultirati uklanjanjem pregleda.

Ako nam se dostavi bilo kakav sadržaj na temelju sumnje da bi mogao biti ilegalan, šalje se moderatorima sadržaja u odgovarajući odjel radi ljudske provjere i verifikacije. Ako sadržaj koji smo objavili na našoj web stranici, a koji nam je dostavio primatelj usluge, razumno odredimo da je ilegalan sadržaj prema definiciji DSA-e i u svjetlu svih dostupnih smjernica i naše interne politike, relevantni primatelj usluge bit će obaviješten, a ilegalni sadržaj bit će uklonjen sukladno našem internom postupku (vidi više informacija u nastavku).

 

  1. Sustavi preporuka

Koristimo sustav preporuka za poredak objekata koje navedemo na našim web stranicama. Poredak na listi određuje se sustavom ocjenjivanja, prema kojem će objektima biti dodijeljena viša ocjena (i stoga viši poredak) ovisno o nizu kriterija. Primjeri kriterija uključuju koliko se objekt podudara s kriterijima pretrage primatelja usluge, ocjenu zvjezdica objekta, broj slika uključenih u oglas objekta i tako dalje. Kriteriji koji su najznačajniji u određivanju redoslijeda predloženog primatelju usluge su lokacija objekta (i koliko je blizu području pretrage primatelja usluge) i datumi dostupnosti objekta (i koliko se to podudara s datumima pretrage primatelja usluge). Ti kriteriji dobivaju najveći značaj kako bi se osigurala zadovoljstvo primatelja usluge rezultatima pretrage. Svaki dan se vrši "miješanje", pri čemu se slični objekti mijenjaju mjesta.

Primatelji usluge mogu mijenjati ili utjecati na glavne parametre sustava preporuka definirajući svoju pretragu na početku (mogu unijeti svoju lokaciju, datume putovanja, broj gostiju i broj kućnih ljubimaca). Zatim je moguće koristiti dodatne filtre kako bi se prikazali objekti na temelju dodatnih parametara, poput dostupnih sadržaja u objektu ili udaljenosti objekta od sadržaja. Primatelji usluge također mogu sortirati redoslijed navedenih objekata na temelju ocjene kvalitete, najniže cijene, najviše cijene, najvećeg broja osoba, najmanjeg broja osoba i najbliže vode. Naposljetku, primatelji usluge mogu koristiti "prikaz na karti" koji će otkriti različite opcije dok primatelj usluge pomiče kartu. Sva ova funkcionalnost dostupna je izravno i jednostavno iz određenog dijela web stranice na kojem se informacije prioritiziraju.

  1. Jedna točka kontakta za upite vezane uz DSA

i) Autoriteti (što znači autoritete država članica, Europsku komisiju i Europski odbor za digitalne usluge) mogu slati e-poštu na: DSA_Autoriteti@awaze.com

ii) Primatelji usluge (vidi definiciju iznad) mogu slati e-poštu na: DSA_PrimateljiUsluge@awaze.com

Gornji kontakt podaci mogu se koristiti samo za upite vezane uz DSA. Na ostale upite neće se odgovarati.

Potrudit ćemo se odgovoriti na svaku primljenu komunikaciju putem ovih kanala u roku od 28 dana od primitka.

Možete komunicirati na engleskom i danskom kada koristite ovu e-adresu. Upiti poslani na drugim jezicima mogu dobiti odgovor korištenjem alata za prijevod.

  1. Obavijest o ilegalnom sadržaju

Ako želite prijaviti ilegalni sadržaj, možete nam poslati poruku putem ovog obrasca.

Brzo ćemo potvrditi primitak svih prijava ilegalnog sadržaja i djelovati u razumnom roku kako bismo utvrdili relevantnost prijave.

Obavijesti koje daju pouzdani označitelji (status koji će dodijeliti Koordinator digitalnih usluga države članice u kojoj je aplikant uspostavljen) bit će prioritetne i obradit ćemo ih bez nepotrebnog odgađanja.

Potrudit ćemo se pružiti suštinski odgovor u roku od 28 dana od primitka, ako je to moguće. Kad obavijestimo o našoj odluci, pružit ćemo i informacije o mogućnostima za ispravak u vezi s tom odlukom.

Ako često podnosite obavijesti i pritužbe koje su očito neutemeljene, izdat ćemo upozorenje. Ako se to upozorenje ignorira, obustavit ćemo obradu obavijesti i pritužbi koje ste podnijeli u razumnom roku.

  1. Uklanjanje ilegalnog sadržaja

Ako se pokaže da informacije koje smo objavili na našoj web stranici, a koje nam je dostavio primatelj usluge, predstavljaju ilegalni sadržaj, prema definiciji DSA-e, pružit ćemo relevantnom primatelju usluge obrazloženje naše odluke i uključiti informacije o:

(a) bilo kakvim ograničenjima vidljivosti određenih stavki informacija, uključujući uklanjanje sadržaja, onemogućavanje pristupa sadržaju ili smanjenje sadržaja;

(b) suspendiranju, prekidu ili drugim ograničenjima novčanih plaćanja;

(c) suspendiranju ili prekidu pružanja usluge u cijelosti ili djelomično;

(d) suspendiranju ili prekidu pristupa korisničkom računu primatelja usluge.

Obustavit ćemo ili raskinuti ugovore koje imamo s bilo kojim primateljem usluge koji često pruža očito ilegalni sadržaj.

  1. Pritužbe

Pritužbe u vezi s našim postupanjem prema obavijestima o ilegalnom sadržaju i svim odlukama donesenim kao odgovor na obavijesti moraju nam biti poslane na DSA_PrimateljiUsluge@awaze.com

Pritužbe se moraju podnijeti u roku od šest mjeseci od primitka naše odluke.

Naknada se ne naplaćuje za ovaj sustav za rješavanje pritužbi. Pritužbe ćemo pregledati i odgovoriti u roku od dva mjeseca od primitka.

Primatelji usluge koji su primili odluke u vezi s ilegalnim sadržajem imaju pravo koristiti tijelo za izvanparnično rješavanje sporova koje je certificirao Koordinator digitalnih usluga radi rješavanja sporova koji se odnose na te odluke i pritužbe koje nisu riješene putem našeg internog sustava za rješavanje pritužbi

 

Prijevod izrađen pomoću programske opreme za prijevod.

Pogledajte kuće i apartmane za odmor u 19 zemalja: