Politika zaštite privatnosti tvrtke NOVASOL

1.    Važne informacije / O nama

Ova Politika zaštite privatnosti sadrži informacije o načinu na koji upotrebljavamo i štitimo osobne podatke.

Tvrtka smo NOVASOL A/S i dio smo grupacije Awaze o kojoj podatke možete pronaći ovdje www.awaze.com. Kao voditelj obrade podataka odgovorni smo za osobne podatke koje čuvamo o vama i koje ćemo upotrebljavati u skladu s ovom politikom i sa zakonima o zaštiti osobnih podataka i privatnosti.

2.    Koje osobne podatke prikupljamo i na koji način?

Osobne podatke o vama obrađivat ćemo samo kad je to potrebno i oni mogu uključivati:

 • ime
 • kontakt podatke kao npr. adresu, broj telefona, adresu e-pošte
 • nacionalnost
 • datum rođenja
 • financijske podatke, npr. podatke o plaćanju i OIB
 • korisničko ime i zaporku ako imate naš račun
 • osobni identifikacijski broj ako ste vlasnik objekta koji može zatražiti poreznu olakšicu ili gost čiju rezervaciju je potrebno obraditi
 • podatke o putovnici ako ste gost i ti su podaci potrebni za turističku pristojbu
 • podatke prikupljene putem kolačića – pogledajte našu Politiku o kolačićima (poveznica se nalazi na dnu ove stranice).

Posebne kategorije osobnih podataka prikupljamo samo kad je to potrebno, kao što je ispunjavanje vaših specifičnih zahtjeva (na primjer, kad nam date vaše zdravstvene podatke, uključujući one o poteškoćama u kretanju, kako bismo osigurali da se vaši zahtjevi ispune) ili za pružanje neke usluge (na primjer, kako bismo osigurali da otkazivanje bude u skladu s našim uvjetima najma).

Osobne podatke načelno prikupljamo izravno od vas. Ako ste rezervirali preko jednog od naših partnera za rezervacije, vaše podatke primit ćemo od njega. Vaše podatke možemo primiti i od drugih gostiju iz vašeg društva.

Ako ste vlasnik objekta za odmor, ponekad možemo prikupljati osobne podatke od osobe za koju ste pristali da vas uputi k nama ili iz javno dostupnih izvora. Također možemo prikupljati i obraditi kontakt podatke od bilo koje treće strane koju odredite i podijelite s nama, kao što je kućepazitelj, čistač ili čuvar ključeva. Ako nam date te podatke, morate se pobrinuti da trećoj strani skrenete pažnju na ovu politiku zaštite privatnosti.

Davanje određenih osobnih podataka zakonska je ili ugovorna obveza i ako nam ih ne date, možda nećemo moći s vama sklopiti ili izvršiti ugovor i možemo otkazati vašu rezervaciju ili našu uslugu iznajmljivanja. Reći ćemo vam ako to bude slučaj i nećemo biti odgovorni prema vama.

 

3.    Kako upotrebljavamo vaše podatke i zašto

Osobne podatke upotrebljavamo iz različitih razloga, ovisno o vašem odnosu s nama i u skladu s jednom ili više od sljedećih pravnih osnova:

 • kad trebamo obraditi osobne podatke kako bismo izvršili ugovor koji smo sklopili s vama ili poduzeli korake za sklapanje ugovora s vama
 • kad imamo vaš pristanak
 • kad trebamo ispuniti pravnu obvezu
 • kad je to potrebno radi ostvarenja naših legitimnih interesa ili legitimnih interesa treće strane, a vaši interesi i temeljna prava ne prevladavaju nad tim interesima.

Za obradu posebnih kategorija osobnih podataka moramo imati dodatno opravdanje i smijemo ih upotrebljavati isključivo na temelju vaše izričite privole, ako ste podatke javno objavili, u vezi s pravnim zahtjevima ili ako je to potrebno za potrebe značajnog javnog interesa.

Vaše osobne podatke možemo upotrebljavati u bilo koju od niže navedenih svrha; objasnili smo i zakonske osnove na koje se oslanjamo i naš legitimni interes, kad je potrebno.
 

Svrha obrade

Zakonska osnova za obradu

Legitimni interes (kad je primjenjiv)

Kako biste nam omogućili da zaključimo vašu rezervaciju

Ugovor

Privola

Legitimni interesi

Vođenje evidencije i pružanje dobre usluge službe za korisnike

Kako biste nam omogućili da oglašavamo ili iznajmljujemo vaš smještajni kapacitet, izvršimo plaćanja koja vam dugujemo i pružimo povezane usluge podrške

Ugovor

Legitimni interesi

Vođenje evidencije i pružanje dobre usluge službe za korisnike

Kako bismo upravljali vašim računom koji imate kod nas

Privola

Legitimni interesi

Vođenje evidencije i pružanje dobre usluge službe za korisnike

Kako bismo omogućili vlasnicima objekata da koriste našu aplikaciju

Privola

Legitimni interesi

Pružanje dobre usluge službe za korisnike

Kako bismo vas pozvali da ostavite recenziju o našim uslugama

Legitimni interesi

Razumijevanje percepcije našeg poslovanja i poboljšanje naših usluga

Kako bismo slali službene obavijesti, uključujući ažuriranja rezervacija i izmjene naših odredaba i uvjeta

Ugovor

Legitimni interesi

Obavještavanje naših klijenata o aktualnostima

Kako bismo vam dali detalje ili podatke koje ste tražili

Privola

 

Kako bismo upravljali upitima službe za korisnike, uključujući pritužbe

Legitimni interesi

Poboljšanje naše usluge, osposobljavanje osoblja, vođenje evidencije i rješavanje problema

Kako bismo koristili kolačiće za prilagodbu naših usluga vama kao, na primjer, u vezi s ponovljenim posjetama našim mrežnim mjestima

Privola

 

Kako bismo provodili marketinške aktivnosti

Privola

Legitimni interesi

Otkrivanje vrste usluga za koje ste zainteresirani i obavještavanje o njima

U statističke svrhe

Legitimni interesi

Ocjenjivanje raspona naših usluga ili uspjeha naših usluga

U slučaju krizne putne situacije ili drugog nepredviđenog putnog incidenta u kojem ćemo možda morati dati vaše kontakt podatke trećoj strani kako bismo vam osigurali hitnu pomoć

Legitimni interesi

Zaštita našeg poslovanja i klijenata

Ispunjenje pravne obveze, procesa ili zahtjeva

Pravna obveza

 

Poštovanje naših uvjeta rezervacije i ostalih sporazuma, uključujući istraživanje svih njihovih eventualnih kršenja

Ugovor

Legitimni interesi

Zaštita našeg poslovanja

Otkrivanje i prevencija kriminalnih radnji

Pravna obveza

Legitimni interesi

Zaštita našeg poslovanja i klijenata

Surađivanje s tijelima za provedbu zakona i državnim institucijama

Rješavanje sigurnosnih i tehničkih problema te prijevara

Pravna obveza

Ugovor

Legitimni interesi

Zaštita našeg poslovanja i klijenata

Surađivanje s tijelima za provedbu zakona i državnim institucijama

Zaštita prava, vlasništva ili sigurnosti nas i naših korisnika, vlasnika objekata, klijenata, zaposlenika, dobavljača, treće strane ili javnosti

Pravna obveza

Ugovor

Legitimni interesi

Zaštita našeg poslovanja, klijenata, trećih strana i javnosti

Kako bismo ispitali, razvili i poboljšali naše usluge

Legitimni interesi

Poboljšanje našeg poslovanja

Kako bismo uspostavili, ostvarili ili obranili naša zakonska prava

Legitimni interesi

Zaštita našeg poslovanja


 

4.    S kim dijelimo podatke

Vaše osobne podatke možemo podijeliti s:

 • ostalim članovima grupacije Awaze i njihovim pružateljima usluga
 • vlasnicima objekta za odmor koji ste rezervirali i njihovim pružateljima usluga kao što su čistači i čuvari ključeva (to može uključivati vaš telefonski broj, adresu e-pošte i kućnu adresu kad je to potrebno za izvršenje najma)
 • gostima objekta za odmor u vašem vlasništvu (to može uključivati vaš telefonski broj, adresu e-pošte i kućnu adresu kad je to potrebno za izvršenje najma, npr. ako ste zaduženi za predaju ključa)
 • našim djelatnicima i dobavljačima kad je to potrebno kako bismo vam pružili usluge
 • pružateljima usluga koji djeluju kao izvršitelji obrade, a pružaju IT usluge, usluge upravljanja sustavom, hostinga i podrške mrežnog mjesta, marketinške usluge i usluge vezane uz imovinu, kao što su čišćenje
 • stručnim savjetnicima, uključujući bankare, odvjetnike, revizore, računovođe i osiguravatelje koji nam pružaju usluge
 • tvrtkama za kreditne/debitne kartice
 • pružateljima platnih usluga
 • vladinim agencijama, regulatornim tijelima i ostalim tijelima javne vlasti
 • osobama koje se bave naplatom potraživanja kad nam je netko dužan
 • platformama trećih strana za rezervacije ili distribuciju, putničkim agentima i partnerima za rezervacije
 • tvrtkama za recenzije korisnika i pružateljima marketinških usluga
 • trećim stranama koje bismo mogli odabrati radi prodaje, prijenosa ili pripajanja dijelova naše imovine ili poslovanja te poslovanja koje kupujemo ili s kojima se spajamo
 • trećim stranama za koje ste nas ovlastili da im se obraćamo.

Treće strane dužne su obrađivati vaše osobne podatke u skladu sa zakonima o zaštiti podataka. U slučaju kad treća strana djeluje u naše ime, ne dopuštamo joj da koristi vaše podatke u vlastite svrhe i osiguravamo da ima odgovarajuće sigurnosne mjere za zaštitu vaših podataka.

5.    Međunarodni prijenosi

Vaše osobne podatke prenosit ćemo izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP) samo kad budemo sigurni da postoje odgovarajuće mjere za zaštitu vaših osobnih podataka na način koji je u skladu sa zakonima o zaštiti podataka. Pritom ćemo osigurati implementaciju barem jedne od sljedećih mjera zaštite:

 • odluke o primjerenosti; ili
 • odobrenih ugovornih mjera i po potrebi, dopunskih mjera.

Molimo vas da nam se obratite ako ste zainteresirani za dodatne pojedinosti o primjenjivom mehanizmu prijenosa (pogledajte naše kontakt podatke u odjeljku 10).


6.    Koliko dugo zadržavamo podatke

Vaše osobne podatke zadržat ćemo samo dok to bude potrebno. Kako bismo odredili odgovarajuće razdoblje zadržavanja, uzimamo u obzir količinu, prirodu i osjetljivost osobnih podataka, potencijalni rizik od štete nanesene neovlaštenim korištenjem ili otkrivanjem vaših osobnih podataka, svrhe za koje vršimo obradu vaših osobnih podataka, sve zakonske ili regulatorne zahtjeve i sve relevantne sektorske standarde ili smjernice. Kad vaši podaci više ne budu potrebni, pobrinut ćemo se da ih uklonimo ili izbrišemo na siguran način ili da ih anonimiziramo tako da se više ne mogu povezati s vama.

 

7.    Vaša prava

U određenim situacijama imate pravo:

 • Zatražiti pristup svojim osobnim podacima. To vam omogućuje da primite kopiju osobnih podataka koje čuvamo o vama i provjerite vršimo li njihovu obradu na zakonit način.
 • Zatražiti ispravak osobnih podataka o vama koje čuvamo. Važno je da nas obavijestite ako dođe do promjene vaših osobnih podataka, kao što su promjene vaše adrese. Međutim, ako podaci ostanu netočni ili nepotpuni, možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo.
 • Zatražiti brisanje svojih osobnih podataka. To vam omogućuje da od nas zatražite brisanje ili uklanjanje osobnih podataka kad ne postoji valjani razlog za njihovu daljnju obradu.
 • Podnijeti prigovor na obradu vaših osobnih podataka kad se oslanjamo na legitimne interese za njihovu obradu ili ih koristimo za izravni marketing.
 • Zatražiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka. To vam omogućuje da od nas zatražite ograničenje načina na koji vršimo obradu vaših osobnih podataka, na primjer ako osporavate točnost podataka koje čuvamo o vama.
 • Prenosivost podataka omogućuje vam da osobne podatke koje ste nam dali primite u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom formatu ili da zatražite on nas da ih izravno prenesemo trećoj strani.
 • Povući svoju privolu kad na osnovu nje vršimo obradu vaših podataka.

Niste dužni platiti nikakvu naknadu za korištenje bilo kojeg od navedenih prava, osim ako je vaš zahtjev neutemeljen ili je pretjeran; u tom slučaju možemo vam naplatiti razumnu naknadu ili odbiti izvršenje zahtjeva. Možda ćemo od vas trebati zatražiti informacije kako biste nam pomogli potvrditi svoj identitet i identificirati podatke na koje se pozivate. Ovo je sigurnosna mjera koja osigurava da se osobni podaci ne otkrivaju bilo kojoj osobi koja ih nema pravo primiti.

Molimo vas da nam se obratite ako želite ostvariti bilo koje od ovih prava (pogledajte naše kontakt podatke u odjeljku 10). Cilj nam je odgovoriti na zahtjeve u roku od mjesec dana. Ako je vaš zahtjev posebno složen, taj rok možemo produžiti na dva mjeseca i o tome ćemo vas obavijestiti. Možda nećete imati pravo na informacije ako smo prethodno odgovorili na zahtjev, a vi ste ga ponovili bez proteka razumnog vremenskog razdoblja između zahtjeva.

8.    Druga mrežna mjesta

Naše mrežno mjesto može sadržavati poveznice na druga mrežna mjesta. Ova se politika zaštite privatnosti odnosi samo na naša mrežna mjesta. Stoga vam savjetujemo da u slučaju korištenja poveznica na druga mrežna mjesta, pročitate njihove politike zaštite privatnosti. Ne prihvaćamo nikakvu odgovornost ili obveze za te politike.

9.    Ažuriranje naše politike zaštite privatnosti

Redovito pregledavamo svoju politiku zaštite privatnosti i ažuriramo naše mrežno mjesto. Ova je politika posljednji put ažurirana u prosincu 2021.

10.    Kome se mogu obratiti u vezi sa zaštitom podataka?

Ako želite ostvariti svoja prava ili imate pitanja o zaštiti podataka, možete kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka putem e-pošte na dataformation@novasol.com

Također imate pravo izraziti zabrinutost u vezi s našim korištenjem vaših osobnih podataka relevantnom nadzornom tijelu u bilo kojem trenutku, ali vas pozivamo da najprije nas kontaktirate kako bismo mogli raspraviti vašu zabrinutost.