Nagradna igra za anketu potrošača – uvjeti i odredbe

NOVASOL 09 2018 nagradna igra za anketu potrošača – uvjeti i odredbe

 1. NOVASOL 09 2018 nagradna igra za anketu potrošača (dalje "nagradna igra") otvorena je za sve osobe starije od 18 godina koje po završetku ankete navedu svoju adresu elektroničke pošte.
 2. Zaposlenici NOVASOLa ili njegovih agencija,  povezanih društva ili članovi obitelji, odnosno bilo tko na neki način povezan s nagradnom igrom ne može sudjelovati u istoj.
 3. Smatrat će se da su sudionici ove nagradne igre prihvatili njene uvjete i odredbe.
 4. Kako bi sudjelovali u nagradnoj igri morate dovršiti anketu i unijeti svoju adresu elektroničke pošte. Za sudjelovanje nije potrebno ništa kupovati. Ako imate pitanja vezano uz ovu nagradnu igru molimo da nam pošaljete mail na product@NOVASOL.com s naslovom "NOVASOL 09 2018 Consumer Survey".
 5. Moguće je ispuniti anketu samo jednom. Sudjelovanje u ime druge osobe nije dozvoljeno, niti su dozvoljena skupna sudjelovanja.
 6. NOVASOL nije odgovoran za zagubljene, nepravovremene ili nepotpune odgovore, kao ni za zagubljene ili neisporučene ankete. Dokaz o ispunjavanju ankete nije dokaz o zaprimanju iste od strane NOVASOLa.
 7. Rok za pristupiti nagradnoj igri je 23:59 02/11/2018. Ankete dostavljene nakon roka neće biti uzete u obzir.
 8. Tri će dobitnika biti odabrana slučajnim odabirom u skladu s ovim uvjetima i odredbama. Odabir će biti izvršen računalnim procesom na koji se ne može utjecati. Izvlačenje će se održati najkasnije  08/11/2018.
 9. Tri su nagrade predviđene za sudionike iz Hrvatske; prva je nagrada 1 Amazon poklon bon u iznosu od 4.000HRK, druga je nagrada 1 Amazon poklon bon u iznosu od 2.000 HRK  i treća je nagrada 1 Amazon poklon bon u iznosu od 800 HRK.
 10. NOVASOL nije odgovoran za bilo kakav trošak vezan uz nagradu ili trošak koji nije posebno uključen u nagradu.
 11. Pobjednici će biti obaviješteni putem poruke elektroničke pošte najkasnije 15/11/2018 te je obavezno dostaviti adresu elektroničke pošteza preuzimanje nagrade. Ako se dobitnik ne javi NOVASOLu unutar 14 dana od primitka obavijesti, nagrada će mu biti oduzeta, a NOVASOL zadržava pravo odabrati drugog dobitnika u skladu s načinom navedenim gore (i taj će dobitnik također morati odgovoriti unutar 14 dana, u suprotnom će mu nagrada biti oduzeta). Ako dobitnik odbije nagradu ili se ustanovi da je anketa nevaljana ili da se nisu poštivali ovi uvjeti i odredbe, nagrada će biti oduzeta i NOVASOL će biti obvezan odabrati drugog dobitnika.
 12. Nagrada će biti dostavljena putem adrese elektroničke pošte.
 13. Ime i država dobitnika moći će se zatražiti nakon 16.11.2018. putem adrese elektroničke pošte: product@novasol.com
 14. Nagrade se ne mogu međusobno zamijeniti, prenijeti na treće, niti zamijeniti za novac ili druge nagrade.
 15. NOVASOL zadržava pravo zamijeniti nagradu za drugu nagradu slične vrijednosti u slučaju da izvorno ponuđena nagrada nije dostupna.
 16. NOVASOL će koristiti i zaštiti osobne podatke koje ste dostavili na način opisan u njegovoj politici o privatnosti i u skladu s uredbom o zaštiti podataka. Sudjelovanjem u nagradnoj igri dajete svoj pristanak na prikupljanje, zadržavanje, korištenje i distribuciju vaših osobnih podataka u korist vašeg sudjelovanja u ovoj nagradnoj igri.
 17. NOVASOL ne prihvaća odgovornost za štetu, gubitak, ozljedu ili razočarenje koje je nastalo ili ste pretrpjeli kao rezultat sudjelovanja u nagradnoj igri ili prihvaćanju nagrade. NOVASOL se neće smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu na Vašem računalu ili računalu trećih koja je nastala uslijed preuzimanja materijala na računalo,  a posljedica je sudjelovanja u nagradnoj igri. Ništa navedeno u ovim uvjetima i odredbama ne oslobađa NOVASOL od odgovornosti u slučaju smrti, osobne ozljede, prijevare ili lažnog predstavljanja, koje je uzrokovano nemarom.
 18. NOVASOL zadržava pravo, u bilo kojem trenutku ili povremeno, izmijeniti ili zaustaviti privremeno ili za stalno nagradnu igru, pa i bez prethodne obavijesti, ako je to uvjetovano razlozima na koje ne može utjecati (uključujući, bez ograničenja, slučajeve prethodne prijevare, sumnje na prijevaru ili realne prijevare).  NOVASOLova odluka konačna je i obvezujuća u svim domenama njegove nadležnosti te se po tim pitanjima neće ulaziti u rasprave.
 19. NOVASOL neće biti odgovoran za bilo kakvu nemogućnost ispunjenja svojih obveza ukoliko je ta nemogućnost uzrokovana nečim nad čime nema razumnu dozu kontrole. Takve okolnosti uključuju, ali se ne limitiraju na, vremenske uvjete, požar, poplavu, uragan, štrajk, rat, neprijateljstvo, političke nemire, nerede, građanske nemire, neizbježne nesreće, neočekivane zakonske uredbe  ili bilo koje druge okolnosti koja se smatraju višom silom.
 20. Organizator: NOVASOL, Virumgaardsvej 27, 2830 Virum, Danska.

Pogledajte kuće i apartmane za odmor u 19 zemalja: