Značajni datumi:

 • 1250 - 1400 Slika svijeta i društveni poredak kasnog Srednjeg vijeka
 • 1400 - 1517 Uspon Habsburške carske dinastije
 • 1517 - 1521 Reformacija: Luther objavljuje svojih 95 teza / zasjedanje njemačkog parlamenta u Worms-u (Wormser Reichstag)
 • 1618 - 1648 Tridesetogodišnji rat
 • 1648 Westfalijski mir
 • 1740 Friedrich Veliki stupa na vlast
 • 1740 - 1763 Pruska izrasta u veliku europsku silu
 • 1789 - 1815 Njemačka u doba Francuske revolucije i vladavine Napoleona
 • 1815 - 1830 Restauracija i Revolucija
 • 1830 - 1847 Monarhija i gradjanstvo u periodu prije ožujske revolucije 1848 g.
 • 1848 - 1849 Revolucija 1848/49
 • 1871 Osnivanje Njemačkog Rajha
 • 1871 - 1890 Njemački Rajh pod vodstvom Bismarck-a
 • 1914 - 1918 Prvi svjetski rat
 • 1919 - 1933 Weimarska Republika
 • 1933 - 1939 Dolazak na vlast nacionalsocijalista (NSDAP) i uspostavljanje Hitlerove diktature
 • 1939 - 1945 Drugi svjetski rat
 • 1945 - 1949 Put ka podjeli Njemačke – Osnivanje BRD-a i DDR-a
 • 1989 Pad Berlinskog zida – Mirna revolucija
 • 1990 Ponovno ujedinjenje Njemačke