Unatoč srazmjerno maloj površini Nizozemska raspolaže različitim oblicima krajobraza, često nastalim ljudskim utjecajem. Tako su slici krajobraza velikim dijelom doprinjeli izgradnja nasipa, dobivanje zemlje isušivanjem močvarnog zemljišta, poljoprivreda i izgradnja gradova i cesta. Stoga je u Nizozemskoj teško naći izvorni prirodni krajobraz, kojim sada prevladavaju oranice, pašnjaci i polja nastali krčenjem šuma koje su tu nekada postojale.

 

Šume koje danas postoje u Nizozemskoj su u potpunosti iznova zasadjene. Uredjenjem nasipa nastalo je dosta novog zemljišta, izmedju ostalog i jedna cijela oblast Flevoland, koja se sastoji od Kögen Noordoostpolder i Oostelijk- i Zuidelijk-Flevoland. Ona je pretežito područje za stanovanje, rad i oporavak sa brzo rastućim gradovima kao što je to Lelystad i prije svega Almere.

Afsluitdijk (Pregradni nasip), je nasip izmedju Noord-Holland i Friesland dužine 30 km, koja je Zuidersee pretvorila u jezero u unutrašnjosti IJsselmeer.

Sjeverno od IJsselmeer nalazi se nekoliko otoka, od kojih je najveći Texel sa površinom od ca. 216 km². Prema jugoistoku nasipima zaštićeno područje smjenjuje poljanski krajobraz kojim dominiraju šume, pješčane dine i travnate površine. Tu se izmedju ostaloga nalazi i prirodni rezervat De Hoge Veluwe, nacionalni park površine 5.400 ha.

 

Veliki dio Nizozemske leži ispod razine mora i pomoću nasipa je zaštićen od nadolazećeg mora. Posebno su poznate delte u oblasti Zeeland. Isušeno zemljište, koje se nalazi u ovoj oblasti , je uz pomoć sustava nasipa zaštićeno od plavljenja. Zuid-Limburg je dio Nizozemske sa najviše brežuljaka i tu se nalazi najviša točka u zemlji Vaalserberg sa visinom od 321 m.

Nadalje su poznate oblasti De Achterhoek, de Betuwe, Twente, het Gooi, de Peel, West-Friesland, de Zaanstreek, Salland, de Ommelanden, de Biesbosch, het Kennemerland i de Hondsrug.