Mađarska povijest

Mađarska povijest

 • 986 ime zemlje je dobila po 7 istočnih plemena mađara
 • 997 – 1038 Stjepan I., svetac - osnivač i prvi mađarski kralj
 • 1241/1242 napad mongola
 • 1368 – 1437 Sigismund von Luxemburg - razvoj staleške države
 • 1370 ujedinjenje kraljevstva Mađarske i Poljske
 • 1448 – 1490 borba protiv osmanskog carstva; osvajanje Beča
 • 1514 seljački rat
 • 1526 u bitci kod Mohácsa, mađarska vojska biva potučena i uništena; zemlja je podijeljena na tri dijela - zapad su dobili habsburgovci, istok je pripao kneževini Transilvaniji, a sredina je pripala turcima
 • 1541 – 1686 vlast turaka s Osmanskim carstvom; Budim zapadni granični grad
 • 1686 povratak Budima i Pešte kneževim vojnim snagama uz princa Eugena od Savoyena; vlast Habsburga nad cijelom Mađarskom
 • 1703 – 1711 borba za neovisnost i vlast protiv habsburgovaca u Transilvaniji
 • 1836 mađarski postaje državni jezik
 • 1848/1849 revolucija vodi do proklamacije neovisnosti
 • 1867 Pešta postaje parlamentarno sjedištem Austro-ugarske monarhije
 • 1916 knez Karlo Habsburg I. proglašen je zadnjim mađarskim kraljem (Karlo IV.)
 • 1918 građansko-demokratska revolucija; proklamacija republike
 • 1920 Trianonski ugovor: Mađarska gubi dvije trećine državnog teritorija i jednu trećinu svog građanstva
 • 1938 prva bečka arbitraža: povratak naseljenog područja mađarima u Slovačkoj
 • 1940 druga bečka arbitraža: povratak dijela Transilvanije mađarima
 • 1941 Mađarska proglašava rat sa Sovjetskim savezom
 • 1944 zauzimanje Budimpešte njemačkim vojnim snagama; objava rata privremene vlade Njemačkoj
 • 1945 Crvena armija osvaja Mađarsku
 • 1949 20. kolovoza (sv. Stjepan): Donošenje Ustava Narodne Republike Mađarske
 • 1956 23. kolovoza: Početak mađarskog ustanka koji je 04. studenog završio krvavim potiskivanjem od strane sovjetskih trupa
 • 1957 – 1989 Socijalistička Narodna Republika sa jednostranačkim sistemom
 • 1989 11. rujna: Mađarska otvara svoje granice za njemce iz DDR-a; 23.listopada - proglašenje Republike i time kraj Narodne Republike Mađarske
 • 1990 6. studenog: Mađarska pristupa Europskom vijeću; prvi slobodni izbori
 • 1991 izlazak Mađarske iz Varšavskog pakta; 19. lipnja: povlačenje Crvene armije
 • 1999 12. ožujka: Mađarska pristupa NATO-u
 • 2004 1. svibnja: Mađarska pristupa EU