Ulazak u Hrvatsku

Prilikom prelaska državne granice te ulaska u Republiku Hrvatsku biste trebali u obzir uzeti sljedeće:

Putne isprave

Državljani Hrvatske i Slovenije, mogu državnu granicu prelaziti i uz posjedovanje osobne iskaznice.

U Republiku Hrvatsku, odnosno Bosnu i Hercegovinu može se ući na osnovu isprava:

Putovnica

Diplomatska putovnica

Službena putovnica

Putni list

Zajednička putovnica

Pomorska i brodska knjižica

Osobna iskaznica

Državljani Bosne i Hercegovine u Republiku Hrvatsku mogu ući samo sa novom osobnom iskaznicom, jedinstvenom za čitavo područje Bosne i Hercegovine, izdanom sukladno novom Zakonu o osobnim iskaznicama Bosne i Hercegovine (Sl. glasnik Bosne i Hercegovine broj 32/01).

 

Ulazak i boravak stranih državljana u Crnu Goru propisan je Uredbom o viznom režimu („Sl. list SCG“, br. 18, od 11. ožujka 2009. godine). Člankom 1. navedene Uredbe propisano je da, između ostalih, i državljani Hrvatske mogu ulaziti, prelaziti preko teritorija i boraviti u Crnoj Gori do 90 dana sa važećom putnom ispravom, bez vize.

Također, članak 2. propisuje da, između ostalih, i hrvatski državljani mogu u Crnoj Gori boraviti do 30 dana sa važećom osobnom iskaznicom, odnosno, drugom ispravom na osnovu koje se može utvrditi njihov identitet i državljanstvo.

 

Državljani ostalih država mogu ući u Republiku Hrvatsku prema uvjetima propisanim u viznom sustavu Republike Hrvatske.

--- Prelazak djece preko državne granice ---

Prelazak djece preko državne granice reguliran je Zakonom o putnim ispravama hrvatskih državljana, Zakonom o nadzoru državne granice, Zakonom o kretanju i boravku stranaca, te bilateralnim sporazumima.

Djeca mogu prelaziti državnu granicu uz posjedovanje vlastite putovnice, zajedničke putovnice, a za pojedine zemlje s osobnom iskaznicom (Slovenija, BIH, Italija i Mađarska).

Ukoliko ne putuju u pratnji roditelja ili drugog zakonskog zastupnika moraju kod sebe imati ovjerenu suglasnost oba roditelja koja glasi na osobu sa kojom dijete putuje.

U slučaju grupnih učeničkih putovanja, pored punomoći roditelja za putovanje, u načelu na vođu puta, djeca moraju posjedovati odgovarajuće putne isprave.

Carinske odredbe

U Republiku Hrvatsku i iz nje možete unijeti odnosno iznijeti sljedeće količine pojedinih namirnica:

Po osobi:

* 2 L vina

* 1 L viskokopostotnog alkohola

* 8 limenki / boca piva

* 1 L mlijeka

* 1 kg sira

* 1 paket cigareta

Unošenje i iznošenje gotovine i čekova

Stranu gotovinu i čekove, te gotovinu i čekove u kunama strani i domaći putnici mogu unositi ili iznositi bez ograničenja, ali su obavezni cariniku prijaviti unošenje ili iznošenje svote u protuvrijednosti 10.000,00 eura ili više.

Kućni ljubimci

Privremeni unos i iznos životinja, kućnih ljubimaca (psi, mačke, ptice i sl.) na kraće razdoblje (turističko putovanje, godišnji odmor...), može se dopustiti ako vlasnik posjeduje međunarodnu svjedodžbu o zdravlju životinja i može se vršiti preko svih graničnih prijelaza.

 

Primjerci ugroženih vrsta divlje faune i flore (npr. kornjače, zmije, ptice, gušteri), te trofeji i proizvodi izrađeni od takvih životinja i biljaka, mogu se unositi ili iznositi samo na temelju međunarodne potvrde CITES, koju ispostavljaju vlasti u zemlji izvoznici.

Unos živežnih namirnica

Živežne namirnice, neovisno o količini koje se unose, moraju udovoljavati propisima o hrani i podliježu pregledu veterinarskog inspektora na graničnim prijelazima ulaska, dok je unos proizvoda životinjskog podrijetla (mesa i mesnih prerađevina i svih drugih proizvoda koji sadrže meso, jaja, mlijeka, sira i drugih mliječnih proizvoda, te hrane za životinje životinjskog podrijetla), slobodan do količina navedenih u Tablici - Količine proizvoda životinjskog podrijetla koje putnici mogu nositi u osobnoj prtljazi kada ulaze u Republiku Hrvatsku Carine RH, po putniku ovisno o državi iz koje se unosi, dok je unos veće količine moguć samo uz posjedovanje propisanog certifikata veterinarske službe zemlje iz koje se roba unosi i obvezatni veterinarski pregled. Svi proizvodi koji ne udovoljavaju navedenim uvjetima biti će oduzeti putniku i uklonjeni od strane veterinarske inspekcije.

Lijekovi

Putnici mogu za osobne potrebe unositi lijekove u količinama nužnima za liječenje najdulje mjesec dana, i to na temelju liječničke dokumentacije (povijest bolesti i sl.). Unošenje ili iznošenje opojnih droga putnicima je zabranjeno, ali se mogu unositi ili iznositi lijekovi koji sadrže opojne droge u količini nužnoj za osobnu uporabu u trajanju najdulje pet dana i uz posjedovanje liječničke dokumentacije.

Bilje

Bilje, sjeme, sadni materijal, organska gnojiva i biljni proizvodi s kojima se mogu prenijeti biljne štetočine, mogu se unijeti u Hrvatsku samo preko graničnih prijelaza na kojima granična inspekcija obavlja zdravstvenu kontrolu. Svaka pošiljka mora imati svjedodžbu o zdravstvenom stanju (fitocertifikat) koju ispostavlja zemlja izvoznica.

Zdravstveni pregled i fitocertifikat nisu obvezni kad putnik unosi sitne pošiljke povrtnog i cvjetnog sjemena u izvornom pakiranju i ukupne mase do 100 g, odnosno cvjetnih gomolja i lukovica u izvornom pakiranju i ukupne mase do 3 kg, s deklaracijom i podrijetlom iz zemalja Europske unije.

Oružje

Pri prelasku državne granice, putnici su dužni policiji prijaviti oružje i streljivo koje unose sa sobom. Preko državne se granice smije unositi samo oružje za koje se posjeduje oružni list. Stranim putnicima granična policija ispostavlja Odobrenje za držanje i nošenje sportskog oružja tijekom boravka u Republici Hrvatskoj.

Privremeni uvoz

Strani putnici mogu privremeno uvesti predmete koji su im osobno nužni tijekom putovanja u Republici Hrvatskoj za potrebe turizma, sporta, poslovnih sastanaka i sl. Predmeti moraju biti uvezeni s putnikom ili u prtljazi putnika, a izvezeni najkasnije kada putnik napusti područje Republike Hrvatske. Osobni automobili, prikolice za stanovanje i slično mogu se privremeno uvesti na najdulje šest mjeseci unutar dvanaestomjesečnog razdoblja, dok se plovila za razonodu mogu privremeno uvesti za razdoblje od osamnaest mjeseci.

Pravo na privremeni uvoz odnosi se na prijevozna sredstva:

*registrirana izvan područja Republike Hrvatske na ime strane osobe

*u vlasništvu strane osobe, tj. osobe sa sjedištem odnosno uobičajenim mjestom stanovanja izvan Republike Hrvatske

*koja koriste osobe s uobičajenim mjestom boravka izvan Republike Hrvatske.

Privremeno uvezeni predmeti i prijevozna sredstva ne smiju se davati na korištenje drugim osobama niti koristiti u druge svrhe. Ako se privremeno uvezeni predmeti ili privremeno uvezena prijevozna sredstva daju na korištenje drugim osobama ili se koriste u druge svrhe, smatra se da je počinjen carinski prekršaj.