Povijest Francuske

 • 987: Krunidba Huga Capeta, ujedno i početak Francuske kao nacionalne države
 • Do 16.stoljeća: Borba za proširenje kraljevske vlasti na čitavu Francusku. Glavni protivnik je Engleska koja dominira većim dijelom Francuske ( Normandijom i jugozapadom Francuske )
 • 14.stoljeće: Prvi vrhunac kraljevske vlasti u Francuskoj ( pod francuskim pritiskom papinsko sjedište se seli u Avignon ). Poraz u stogodišnjem ratu (1337 - 1453) protiv Engleske i Burgundije. Razvijanje francuske nacionalne svijesti ( Ivana Orleanska 1428/1431 )
 • Kraj 15.stoljeća: Nakon poraza Burgundije, kraljevska vlast se proširuje na istok ( Burgundija ) i jugoistok ( Provansa )
 • Oko 1500.godine: Početak sukoba između Francuske i Habsburgovaca, čije učvršćivanje u Nizozemskoj i Španjolskoj predstavlja dvostruku prijetnju. Sukobi se odvijaju na različitim ratištima ( Italija, Španjolska, -Francuska intervenira i u unutarnjem vjerskom ratu u Njemačkoj sve do Tridesetogodišnjeg rata, Španjolska sukcesija )
 • 1494-1516: Rat u Italiji i unutarnji vjerski rat u Francuskoj ( od 1562 ) spriječava konsolidaciju države, koja uspjeva u 17.stoljeću, za vrijeme Luja XIII. i kardinala Richelieua
 • 1661 - 1715: Za vrijeme Luja XIV., Francuska je najnaseljenija država, te ima političku i kulturnu prevlast u Europi. Pripajanje Elsassa i Lothringensa
 • 18.stoljeće: Pokušaj uspostavljanja vlastitog kolonijalnog carstva, poraz protiv Engleske u Sjevernoj Americi, potpora Amerikanaca u ratu za neovisnot
 • od 1789.godine: Iz ideje francuskog prosvjetiteljstva proizlazi francuska revolucija, ne samo kao radikalan, društveni prevrat, već se mobiliziraju snage i već za kratkog vremena pod Napoleonovom vlašću Francuska postaje dominatna na europskom kontinentu. Napoleon okončava Sveto Rimsko Carstvo Njemačke Narodnosti (1803) i provodi teritorijalnu reorganizaciju Njemačke
 • Od 1814/1815: I nakon Napoleonova poraza, Francuska ostaje vodeća europska sila. Gradnja drugog kolonijalnog carstva, osvajanje Alžira 1830 - 1847, Indokine i većeg dijela središnje, zapadne i sjeverne Afrike u posljednjoj trećini 19.stoljeća
 • 1852 - 1871: Posebno za vrijeme Drugog carstva ( Napoleon III. ), zadire u europske odnose ( Krimski rat protiv Rusije sa Engleskom 1853/1856, pobjeda nad Austrijom 1859 i doprinos Nacionalnom ujedinjenu Italije )
 • 1870/1871: Poraz Francuske u njemačko-francuskom ratu, početak 75-ogodišnjeg razdoblja oštrog sukobljavanja Njemačke i Francuske
 • 1871 - 1940: Početak III. Republike do I. Svjetskog rata, težnja za ponovnim pripojenjem Elsassa i Lothringensa ( koji su izgubljeni u ratu 1870/71 ) kao cilja određenog Versajskim ugovorom: Francuska kao politička i vojna sila na europskom kontinentu. Istovremeno snažna pozicija u narodu. Njemačko-francuski politički sporazum ( Briand / Stresemann, Locarno-Pakt iz 1925 )
 • 1940-1944: Vlada Francuske, nasljeđuje Treću republiku i naziva se Vichyevska ili Vichyevskim režimom. Proklamirana je kao ''Francuska država ( L'État Français ) od strane maršala Pétaina nakon vojnog poraza Francuske od Trećeg Reicha tijekom Drugog svjetskog rata. Vichyevska Francuska je imala legalni autoritet i nad sjevernim djelom države, koji je okupirao Wehrmacht, i nad južnim slobodnim dijelom države, gdje se nalazio Vichy, središte države.Charles André Joseph Marie de Gaulle važnija politička figura.
 • 1946 - 1958: U IV. Republici događa se fragmentacija političkih snaga u parlamentarnom sistemu. Kolonijalna hipoteka ( rat u Indokini 1946 - 1954, rat u Alžiru 1954 - 1962). Početak politike usmjerene prema brzoj europskoj integraciji ( Robert Schumann, Jean Monnet ). Francuska pripada prvim osnivačima UNO-a, NATO-a, Vijeća Europe, Europske zajednice i EWG-a. Propast IV. Republike. Povratak de Gaullesa na vlast 1958.
 • Od 1958: Novi Ustav (04.10.) i početak V. Republike. Predsjednički režim sa snažnom izvršnom vlašću. Vanjsko politički smjer prema porastu neovisnosti ( stvaranje neovisnih nuklearnih sila, izlaz iz vojnih integracija NATO-a 1966, rano diplomatsko priznavanje Kine, otvorenost naspram istočnoj Europi ). Elizejski ugovor od 22.01.1963. kojim je prekinuto stoljetno rivalstvo između Njemačke i Francuske - uspostavlja se sistem konzultacije i zajedničke suradnje, kao pokretač europskih integracija, pritom Francuska ima značajni udio u unapređenju EG/EU za vrijeme predsjednika Giscarda d'Estainga (1974 - 1981), Mitterranda (1981-1995) i Jacques Chiraca (seit 1995). Proširenje EU-e na 10 srednjeistočnih i južnoeuropskih zemalja 01.05. 2004. vode se diskusije o ulozi Francuske i utjecaju Francuske na EU.