Staro kameno doba: prvi ljudski tragovi, arheološka nalazišta Crvena Stijena.

5.-2.st.pr.Kr.: prva poznata etnička grupa su ilirska plemena. Nakon toga ovo područje postaje dijelom novoformirane pokrajine Prevalis, koja je pod vladavinom Rimskog Imperija. O ovom vremenu svjedoče i neka gradska naselja, koja su se formirala oko nekadašnjih ilirskih kolonija: Doklea, Municipium S, Meteon, Budva, Ulcinj, Risan i dr.

Nakon pada velikog Rimskog Carstva vladavinu nad ovim područjem preuzimaju bizantinski vladari. Oni su se sredinom 6.st. morali razračunati sa pojavom Slavena. Nakon stoljeća proteklih u znaku etničke asimilacije mnogobrojnih pokrštenih Slavena sa starosjedilačkim stanovništvom, u 9.st. se javlja začetak prve državne organizacije poznate pod imenom Duklja, na čijem čelu je bio Princ Petar.

Duklja, od 11.st. poznata i kao Zeta, se kao kneževina i kraljevina sa uglednom vladarskom obitelji Vojislavljević i vlastitom crkvenom organizacijom, poznatom Barskom nadbiskupijom, održala sve do konca 12.st. Tada njenu teritoriju osvaja srpska vladarska obitelj Nemanjić.

U drugoj polovici 14.st. i u 15.st. Duklja-Zeta ponovno uspostavlja svoj državni suverenitet. Nova političko-povijesna stvarnost nastaje pojavom moćnih osmanskih osvajača. Protiv njih se vodi višestoljetna borba.

15.st.: Crnom Gorom vladaju obitelji Balšić i Crnojević

17.st.: vladavina obitelji Petrović-Njegoš. Ovi svjetski vladari su također dugih 155 godina i crkveni poglavari. Crna Gora potom postaje kneževina i na koncu kraljevina.

Berlinski kongres 1878: Crna Gora postaje međunarodno priznata država.

Kraj Prvog svjetskog rata: Pad dinastije Petrović-Njegoš; Crna Gora pristupa savezu novoformiranih južnoslavenskih država: Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, te na koncu Kraljevini Jugoslaviji.

Kraj Drugog svjetskog rata: Crna Gora dobiva status republike kao federativne jedinice u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji, Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, Saveznoj Republici Jugoslaviji i na koncu Državnoj zajednici Srbije i Crne Gore.

21. svibnja 2006: većinskom odlukom svojih građanki i građana Crna Gora ponovno uspostavlja svoju neovisnost i postaje međunarodno priznata država.