O Belgiji

Belgija (francuski Belgigue), zvanično Kraljevina Belgija, na zapadu završava na Sjevernom moru, na sjeveru graniči sa Nizozemskom, na istoku sa Luksemburgom i Njemačkom, a na jugu sa Francuskom. Godišnji odmor u Belgiji podrazumijeva odmor u Flandriji ili Valoniji.

Priroda

Flandrija i Valonija razlikuju se izmedju ostaloga i po prirodi. Mogu se podijeliti u dvije oblasti, koje se protežu prema jugoistoku. Nizinska oblast Belgije( do 200 m visine ) je Flandrija dok se visinska oblast ( 200 - 500 m visine ) najvećim dijelom prostire u Valoniji.

Flandrija

Nizinska oblast Belgije počinje sa obalnim pojasom na zapadu. Tu ćete naći vilu,kuću ili apartman iz kojega možete praktički˝zakoračiti˝ u more. Široke pješčane plaže sa dinama protežu se dužnom od 65 km od Nizozemske na sjeveru do Francuske na jugu. Iza tog pojasa prema unutrašnjosti počinje nasipima zaštićeno, ravno i vrlo plodno područje, koje je isušeno i branama zaštićeno od utjecaja plime i oseke. Izmedju nasipima zaštićenog područja na zapadu u Flandrija i dolina rijeka Leie i Schelde nalazi se flamanska nizina. Na istoku se nalazi Kempenland čijim krajobrazom dominiraju jelove šume, oranice, livade i polja kukuruza. Nakon toga počinju visinska područja. Brabant je jako urbanizirano područje ( Brisl i okolica ) sa malim ostacima nekadašnjeg prostranog šumskog područja Kohlewald. Isti prirodni krajobraz kao u području Kempenland imaju i oblasti zapadno od Henegouwen-a i istočno od Haspengouw-a.

 

Vile,kuće i apartmani u Belgiji

Valonija

Područja Belgije iznad 200 m visine su rijetko naseljena i pretežito šumska područja. Na jugu se nalaze rijeke Sambre i Maas i visoravan Condroz. Ova oblast u Valonija, sa dolinama rijeka Maas i Ourthe, kao i mnogim spomenicima, je poznata turistička atrakcija. Na jugu visoravni Condroz prostire se po špiljama poznata oblast Fagne i Famenne. Ardeni se prostiru nešto južnije i ukoliko se odlučite za vilu, kuću ili apartman u Ardenima uživati ćete u predivnom krajobrazu u kojem dominiraju guste brezove i jelove šume i visoravni se smjenjuju sa dolinama. Zbog kiselosti tla jelova šuma posebno dobro uspijeva na ovom području, a tu se nalazi i najviši vrh Belgije Signal de Botrange 694 m visine. Belgijski dio oblasti Lothringen nalazi se u najdonjem krajičku Belgije i ima nešto blažu klimu od ostatka zemlje. Smjena tvrdjih i mekših slojeva zemlje uzrokovala je nastajanje strmih obronaka, čije južne padine prekrivaju vinogradi.